#ท่องเที่ยว

6 matching results
Event
กิจกรรมเติมบุญสุขใจสถานีต่อไปชุมทางฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยขบวนรถพิเศษ 901/902 (รถจักรไอน้ำ) เส้นทางกรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ

Article
10 THINGS TO DO IN UDON THANI
It is said that Kham Chanot is a gateway of the underwater world in regard to a legend of the great Naga according to the Isan and Lao people’s belief

Article
10 THINGS TO DO IN LOP BURI
Phra Prang Sam Yot, an outstanding landmark of Lop Buri, is a Bayon- Khmer art style stupa featuring three prang towers.

Article
10 THINGS TO DO IN NAKHON PATHOM
The temple houses the country’s largest pagoda, Phra Pathom Chedi enshrining the Buddha’s relics, which was built in 1853 in the reign of King Rama IV