headline

Thailand Tourism Festival : TTF 2016

โซน กิจกรรมนิทรรศการ

พื้นที่จัดกิจกรรมนิทรศการในส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 นิทรรศการการท่องเที่ยวไทย

ประกอบด้วย โซนเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) , 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย, อนุสาร อสท. , TAT SHOP , นิทรรศการ ททท. กิจกรรมเทศกาลงานประเพณีสนับสนุนการท่องเที่ยวสินค้าการท่องเที่ยวและรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์แคมเปญใหม่ของ ททท.


ส่วนที่ 2 โซน 12 เมืองต้องห้ามพลาดพลัส ( 24 เมือง )


ส่วนที่ 3 โซน “เขาเล่าว่า” ( 24 เรื่อง 24 เมือง )โซน 5 ภูมิภาคท่องเที่ยว

โซนการสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่” ใน 5 ภูมิภาคท่องเที่ยวพร้อมจัดทำ Landmark ของแต่ละภาค เวทีย่อยของแต่ละภาค ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน

2.1 ภาคเหนือ ภายใต้ Theme “เหนือฝันล้านแรงบันดาลใจ”

หมู่บ้านภาคเหนือ : เหนือฝัน ล้านแรงบันดาลใจ (Inspiration) ตอน ผ้าเมืองเหนือ…เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร

1. Landmark : พระตำหนักดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่

2. ส่วนกิจกรรมการแสดง: กิจกรรม Hi-Light: การแสดงละครฟ้อน ตำนานผ้าเจ้าดารารัศมี

3. ส่วน Hall of Frame และนิทรรศการบ้าน: (1 คูหา) โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
    1) จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีที่เกี่ยวกับผ้า
    2) จัดแสดง 5 นางพญาผ้าซิ่นแห่งล้านนา สุดยอดผ้าเมืองเหนือ

4. ส่วนนวัตกรรมผ้าเมืองเหนือ
    1) สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย จ.ลำพูน
    2) ผ้าทอขนแกะนาโน จ.แม่ฮ่องสอน

5. ส่วนของดีชุมชนเมืองเหนือ: เน้นสินค้าที่เป็นผ้าเมืองเหนือที่มีชื่อเสียงของแต่ละท้องถิ่น
      1) บ้านผาทั่ง จ.อุทัยธานี (ผ้าทอลายโบราณ/ชุดเครื่องนอนก่อนวิวาห์)

6. ส่วนกาดดังเมืองเหนือ: นำอาหารในตลาดที่มีชื่อเสียงในภาคเหนือมาร่วมงาน
    1) ตลาดย้อนยุคนครชุม จ.กำแพงเพชร (5 แคร่)
    2) กาดริมยม 2437 จ.สุโขทัย (5 แคร่)

2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ Theme “แซบนัว”

หมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : แซบนัว

1. Landmark : พระธาตุพนม, ปราสาทรวงข้าว
   ชื่อหมู่บ้าน : คุ้มข้าวหอมอีสาน

2. แนวคิด : อีสานเป็นดินแดนผลิตข้าวที่มีความหลากหลายสายพันธุ์ และมีวิถีชีวิตความ ผูกพัน และศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้าวเป็นอันมาก

3. รูปลักษณ์หมู่บ้าน : บ้านชาวนา

4. การแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ในหมู่บ้าน :
   ส่วนที่ 1 : แซ่บวัฒนธรรม
      – เวทีวัฒนธรรมการแสดงสำหรับนักแสดงประมาณ 120 คน มีห้องแต่งตัวนักแสดงชาย – หญิง
      – ที่นั่งสำหรับผู้นั่งชมเป็นกองฟางประมาณ 100 ก้อน (Theme เข้ากับหมู่บ้าน)    ส่วนที่ 2 : ศรัทธาธรรม ประกอบด้วย 2 Landmark คือ
      – พระธาตุพนม และโต๊ะหมู่บูชา เครื่องบูชาตามแบบของพระธาตุพนม
      – ปราสาทรวงข้าว ที่มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่
      – กิจกรรมพิเศษตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้า และพระเทศน์ตอนเช้า
      – มีมุมนิทรรศการ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศาสนาในภาคอีสาน และจำหน่ายหนังสือ ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ

   ส่วนที่ 3 : หมู่บ้านชาวนา
      – มีแปลงนาสาธิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์

   ส่วนที่ 4 : ตลาดนายฮ้อย
      – เน้น ข้าวหอมอีสาน ผลิตภัณฑ์จากข้าวอีสาน
      – มีเกวียนอีสาน/นายฮ้อยจริง ๆ อย่างน้อย 4 เกวียน

   ส่วนที่ 5 : ลานอีสานแซ่บ ๆ
   – อาหารจากข้าวต่าง ๆ ข้าวปุ้น ข้าวเหนียว ข้าวจี่ ข้าวฮาง อาหารที่มีชื่อจากอีสาน

   ส่วนที่ 6 : นวดแซ่บ ๆ
   – นวดพื้นบ้านภูมิปัญญาอีสาน

   ส่วนที่ 7 : แซ่บอีสาน (กองอำนวยการ)
      – Information
      – www.เที่ยวอีสาน.com
      – มีนิทรรศการภาพถ่ายอีสาน (Hall of Frame)

2.3 ภาคกลาง ภายใต้ Theme “สุขกลางใจใกล้แค่เอื้อม”

หมู่บ้านภาคกลาง : สุขกลางใจ ใกล้แค่เอื้อม

1. Landmark : บ้านเรือนไทยขนาดมาตรฐาน (คุ้มขุนแผน) พร้อมเวทีการแสดง

2. ส่วนกิจกรรมการแสดง :
กิจกรรม Hi-Light : การแสดงจากศิลปินแกรมมี่ เปาวลี พรพิมล และ กัน The star การแสดงลิเก เงินล้าน, การแสดงเพลงพื้นบ้าน เพลงลำตัด เพลงอีแซว เพลงฉ่อย เพลงเรือ,วงดนตรีลูกทุ่งชิงช้าสวรรค์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
กิจกรรมหลัก : การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคกลาง เช่น ละครใน เรื่อง “อิเหนา”,ละครนออก เรื่อง “สังข์ทอง” ตอน “หาปลา มณฑาลงกระท่อม” ฯลฯ

3. ส่วนกิจกรรมสาธิต : กิจกรรมสาธิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคภาคกลาง (8 ศาลาสาธิต)
    - สาธิตการปั้นหัวโขน / พานพุ่ม / เครื่องบูชา (จากดินปั้น)
    - สาธิตการปั้นตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ
    - ลำไยบ้านไข่มุก (เครื่องประดับ)
    - สาธิตดอกไม้ประดิษฐ์
    - สาธิตการทำขนมไทย / แกะสลักผลไม้ / ร้อยมาลัย
    - สาธิตเครื่องปั้นดินเผา จาก บ้านดินมดแดง
    - สาธิตการสานปลาตะเพียน จาก
    - กลุ่มจักรสานปลาตะเพียนอยุธยา
    - อัจฉรา ไข่วิจิตร (เครื่องประดับ)

4. ส่วนของดีของเด่นของภูมิภาค : แคร่สินค้า OTOP ภูมิภาคภาคกลาง จำนวน 50 แคร่ ยกตัวอย่าง เช่น

5. ส่วน 15 ตลาดบก 16 ตลาดน้ำ (อาหาร)
      - ซุ้มจำหน่ายอาหาร 40 ซุ้ม
      - เรือ 10 ลำ

2.4 ภาคใต้ ภายใต้ Theme “ปักษ์ใต้…ปักหมุดหยุดเวลา”

หมู่บ้านภาคใต้ : ปักษ์ใต้ปักหมุดหยุดเวลา

1. Landmark :
   - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จ.ปัตตานี่
   - วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จ.สุราษฎร์ธานี
   - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช
   - เสาชิงช้า จ.นครศรีธรรมราช

2. ส่วนกิจกรรมสาธิต 25 กิจกรรม มีการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากภาคใต้ อาทิ
   - การทำกรงนก จ.สงขลา
   - แกะหนังตะลุง จ.นครศรีธรรมราช
   - เรือกอและ ปัตตานี
   - แกะสลักหัวกริช จ.ยะลา
   - กรอบรูปใบไม้สีทอง จ.นราธิวาส

3. ส่วนถนนคนเดิน โดยมีสถาปัตยกรรมของตึกชิโนโปรตุกีสเป็นพื้นที่ของร้านต่างๆ4. ส่วนการแสดง Theme : วิพิธศิลป์สองสมุทรสุดแดนใต้
    Concept : เป็นการรวบรวมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย (วิพิธ) มาแสดงที่หมู่บ้านภาคใต้ ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2559 ได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีพื้นบ้านจนถึงดนตรีร่วมสมัย การละเล่น การสาธิต ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ขนบวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของภาคใต้ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้คนที่หลากหลายด้านเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม ทั้งไทย จีน มุสลิม แต่สามารถหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ภายใต้ความแตกต่างหลากหลาย

2.5 ภาคตะวันออก ภายใต้ Theme “สีสันตะวันออก”

หมู่บ้านภาคตะวันออก : สีสันตะวันออก

1. Landmark : จำลองบรรยากาศทะเล โดยเวทีหลักจะจำลองจากเรือยอชท์ และท่าเทียบเรือยอชท์ เพื่อสื่อให้เห็นถึงเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลของภาคตะวันออก ที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดศักยภาพ (High end) โดยภูมิภาคภาคตะวันออกมีท่าเทียบเรือยอชท์ ที่มี ความพร้อม คือ Ocean Marina พัทยา จังหวัดชลบุรี และ Siam Royal View เกาะช้าง จังหวัดตราด และชวนเดินทางท่องเที่ยวมิติใหม่กับรถบ้าน (Motor home) สู่ภาคตะวันออก่

แนวคิด เน้นการนำเสนอให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสถึงความสุข ความสนุกสนานจากการได้มาท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออก ภายใต้ Theme “สีสันตะวันออก” โดยภูมิภาคภาคตะวันออกประกอบด้วย ๗ จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

2. ส่วนกิจกรรมการแสดง:
   - การแสดงดนตรีจากวงดนตรีทหารเรือ/วงดนตรีออเครสต้า/วงดนตรี Handmade จากมหาวิทยาลัยบูรพา วงดนตรีเข้ารอบ Semi-final รายการ Thailand’Got Talent 2015
   - การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยซึ่งสื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในภาคตะวันออกจากวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี/การแสดงศิลปะพื้นบ้านจากไทธานี พัทยา/การแสดงจาก Lady Boy ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ได้แก่ อัลคาซ่าร์ และมิโมซ่า พัทยา/การแสดง Street Dance Cover/การแสดงโชว์ โดยน้องชบาแก้ว ผู้เข้ารอบ Final รายการ Thailand’Got Talent 2015
   - พบกับมินิคอนเสิร์ตฮั่น The Star /พิธีกรรับเชิญช่วงกิจกรรมร่วมสนุกกับผู้เข้าชมงาน หญิงน้ำปรุง จรุงจิต Net Idol อนุรักษ์ไทยที่กำลังเป็นที่ชื่นชอบ/ศิลปินนักร้องจาก True Academy Fantasia
   - การเสวนาปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับของดีและสินค้าในชุมชน/การเสวนาเรื่องเปิดมิติใหม่ในการท่องเที่ยวภาคตะวันออกโดยรถบ้าน (Motor home) โดยคุณติ๊ก กลิ่นสี พร้อมการนำรถบ้านขนาด 10×15 เมตร มาจัดแสดงภายในหมู่บ้านเพื่อให้เห็นรูปแบบการเดินทางโดยรถบ้านอย่างแท้จริง

3. ส่วนกิจกรรมสาธิต
ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญาสืบศิลป์ ถิ่นตะวันออก”นำเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรและหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคตะวันออก เช่น ยาสมุนไพรไทยโรงพยาบาลอภัยภูเบศร ยาดมสมุนไพรบ้านช้างทูน ผลิตภัณฑ์จักสานพนัสนิคม เสื่อจันทบูร งอบบ้านน้ำเชี่ยว ผ้าทออ่างศิลา

4. ส่วนของดีของเด่นของภูมิภาค
นำเสนอเมนูอาหารขึ้นชื่อของภาคตะวันออก ได้แก่ อาหารทะเลสดและแปรรูป ข้าวหลามหนองมน ผลไม้สดและแปรรูป คือ สับปะรดศรีราชา สละ แคนตาลูป น้ำมะยงชิดปั่น รวมทั้งสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของพื้นที่ เช่น ครกอ่างศิลา น้ำมันเหลือง เสื้อผ้าฝ้ายหมักโคลนทะเล ผ้าทอมือจังหวัดสระแก้ว และเครื่องประดับพลอยแท้จากจันทบุรี

โซน ของดีชุมชน 50 เขตกทม.

โซนพื้นที่กิจกรรมของดีจากชุมชน 50 เขตของกทม.

เวทีใหญ่

โซนเวทีใหญ่ จัดกิจกรรมพิธีเปิด จัดการแสดงอย่างต่อเนื่องทุกวัน และมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมชมงาน

Highlight การแสดง

คนเหนือเชียงใหม่ VS เพลงและการแสดงของชนเผ่าทางเหนืออันงดงาม
คนกรุงเทพฯ VS เพลงและการแสดงฉ่อยพื้นบ้านของคณะน้าโย่งคุณพระช่วย